Bestuur

Het bestuur

Alle werkzaamheden binnen de vereniging worden uitgevoerd door de leden, georganiseerd in comités die aangestuurd worden door het bestuur. Het bestuur bestaat uit kunstenaarsleden en leden van buiten de vereniging met bestuurlijke capaciteiten.

Rubiah Balsem
Voorzitter

Astrid Stoffels
Secretaris (vice voorzitter)

Cristina Villalba
Penningmeester

Neely Schaap
Bestuurslid Operationele & Logistieke zaken

Pieter Schmits
Bestuurslid Exposities

Voor vragen en informatie: info@amstellandkunst.nl