Privacy Policy Amstelland Kunst

Amstelland Kunst ziet het als haar verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Bij uw bezoek aan deze websites amstellandkunst.nl en denieuwegalerie.nl worden uw persoonsgegevens niet door Amstelland Kunst geregistreerd. Wanneer u door het aanmaken van een profiel, het aanmelden voor het organiseren van een actie en/of andere communicatie uw persoonsgegevens vermeldt, zullen deze worden geregistreerd voor het doel waarvoor u die gegevens vermeldt. Deze gegevens kan Amstelland Kunst gebruiken voor een goede communicatie met u.

Door gebruik te maken van deze website geeft u aan ons privacybeleid te accepteren. Amstelland Kunst respecteert de privacy van alle gebruikers van haar websites en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van Amstellandkunst.nl en denieuwegalerie.nl vinden wij belangrijk. Daarom beschrijven we in deze Privacy Policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Amstelland Kunst verwerkt alleen persoonsgegevens die u actief verstrekt door het aanmaken van een profiel, door het aanmelden voor het organiseren van een actie en/of andere communicatie.

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

Gegevens op basis het bezoek aan onze websites

– Gegevens over de activiteiten op onze website

– IP-adres

– Internetbrowser en apparaat type

Verwerking gegevens

Amstelland Kunst verwerkt persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

  • om contact met u te kunnen opnemen;
  • om u informatie te sturen;
  • voor het aangaan en uitvoeren van (leden-, donateurs-, en overige)overeenkomsten.

 Verder gebruiken wij persoonlijke gegevens voor relatiebeheer en activiteiten om ons bestand van leden, vrijwilligers en overige betrokkenen te vergroten en om u te informeren over onze activiteiten.

Wilt u geen e-mail meer ontvangen met betrekking tot de activiteiten en nieuwtjes van Amstelland Kunst kunt u gebruik maken van de afmeldmogelijkheid die is opgenomen in de e-mails die wij versturen.

Amstelland Kunst hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

  • in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst;
  • om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving);
  • in verband met de gerechtvaardigde belangen van Amstelland Kunst, waarbij Amstelland Kunst erop let dat de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is.

Zo worden onder andere persoonsgegevens verwerkt in verband met:

  • het maken van statistieken;
  • de uitoefening en de verdediging van de rechten van Amstelland Kunst

bijvoorbeeld bij geschillen;

  • het beheer van leden-gegevens of ondersteuning daarvan,
  • het verzorgen en verbeteren van de website op basis van IP adressen en bijbehorend klikgedrag. Wij vragen steeds vooraf uw expliciete toestemming hiervoor (zie hieronder bij Website en Cookies).

Cookies en Website

Op de websites van Amstelland Kunst kunnen gegevens worden bijgehouden zoals de door een bezoeker bezochte en gezochte pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de websites te verbeteren.

Cookies vormen een essentieel onderdeel van het surfen op het web. Een cookie is een klein bestandje dat bij bezoek aan de website, op uw computer wordt geplaatst.

Een cookie bevat gegevens, zodat u als met uw computer de website bezoekt kan worden herkend als terugkerende bezoeker. Het is dan mogelijk om de website voor u te optimaliseren.

Deze websites maken in voorkomende gevallen gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google. Google Analytics maakt gebruik van cookies (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot internet gebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

U kunt in uw browser cookies buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor uw gebruik van deze website. Het gevolg kan dan echter zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet meer toegankelijk voor u zijn.

Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites van partners zijn, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het Privacy Statement van de websites die u bezoekt.

Vragen aan Amstelland Kunst

Indien u via deze site of via e-mail vragen stelt aan Amstelland Kunst, zullen uw gegevens worden geregistreerd voor het beantwoorden daarvan.

Facebook, Twitter

Om webpagina’s te kunnen promoten zijn op de website buttons van Facebook en Twitter opgenomen. Deze buttons werken middels stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze codes worden cookies geplaatst. Amstelland Kunst heeft hier geen invloed op. Wij verwijzen u dan ook naar de privacy-verklaringen van Facebook en Twitter om te lezen wat zij met uw (persoons-) gegevens die zij via de cookies verwerken doen. 

Hoelang wij gegevens bewaren

Amstelland Kunst zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist. 

Delen Gegevens

Amstelland Kunst ziet erop toe dat binnen haar afdelingen de Europese normen van gegevensbescherming op persoonsgegevens worden toegepast.

In geen geval, behoudens wettelijke verplichtingen, zullen uw gegevens zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden verstrekt aan derden.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@amstellandkunst.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u persoonlijk is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Amstelland Kunst zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiliging

Amstelland Kunst neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste

openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat

uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem

dan contact op met Amstelland Kunst.

De website van Amstelland Kunst maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. 

Wijzigingen

Deze Privacy Policy kan naar aanleiding van wettelijke of andere omstandigheden moeten worden gewijzigd.

Vragen

Als u meer informatie wilt ontvangen of vragen hebt over de Privacy Policy van Amstelland Kunst kunt u ons benaderen via:

Amstelland Kunst

info@amstellandkunst.nl

Brantwijk 52

1181  Amstelveen