Cilia Groenveld

sieraden
Cilia Groenveld
"Levend zilver"

Het motto ‘Levend zilver’ vertelt al vaak wat het verhaal is van het zilveren sieraad. Bijna alles is als unicum
gemaakt in eenvoudige techniek. De kracht ligt in de gave verhoudingen en techniek.

Het smeden is een ‘drive’, de inspiratie komt als vanzelf.

De kiem van de Amstelveense Vereniging van
Kunstenaars (AvK wat later de VAK werd) was bij een Klaasmarkt. Twee kunstenaars kwamen op het idee.
In januari 2007 was het eerste kunstenaarsberaad.
De vereniging werd geboren met de twee initiatiefnemers in het bestuur. De AvK zocht haar weg in een met zelf-
standige kunstenaars nog minder vertrouwd Amstelveen.

Na jaren van bloei, in harmonieuze relatie met gemeentebestuur, kunnen we als leden trots terugkijken op tien jaar VAK.

www.ciliagroenveld.nl